ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน เน้นเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายต่างด้าว

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563
image

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 
นายสมพงษ์ เวียงแก้ว ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายพลเฉลิม ศรมณี 
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน คณะผู้บริหารเขต 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 
เขตบางขุนเทียน เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เจ้าหน้าที่ กอ.รมน. เจ้าหน้าที่ อปพร.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม
สถานการณ์และการปฏิบัติหน้าที่ ประจำจุดตรวจคัดกรอง COVID-19 แรงงานต่างชาติ พร้อมให้กำลังใจ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณหน้าปั๊ม ปตท. ถนนพระราม 2 (ขาเข้า) ซอย 92 แขวงแสมดำ

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจคัดกรอง 
เน้นดำเนินการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมวัดไข้ ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางมา
ด้วยรถโดยสารประจำทาง รถสองแถว หรือรถของ
บริษัทที่ใช้เส้นทางขาเข้ากรุงเทพฯ โดยให้ลงจากรถ
เพื่อลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ พร้อมเพิ่มความเข้มงวด
ตรวจสอบแรงงานข้ามชาติ ป้องกันการเดินทางเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติข้ามเขตอย่างเคร่งครัด โดยมีการสลับสับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เต็มกำลัง ตลอด 24 ชม.

ด้วยความห่วงใย จากกรุงเทพมหานคร 
และสำนักงานเขตบางขุนเทียน